4 i 8 kwietnia 2016 r. odbył się finał Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. Konkurs wspólnie z Kuratorium Oświaty w Opolu zorganizowali członkowie Koła Naukowego Onomastów działającego przy naszym Instytucie, którego opiekunem naukowym jest dr Danuta Lech-Kirstein.


W poniedziałek w Collegium Maius uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów wyłonieni w etapie szkolnym oraz zainteresowani problematyką języka ojczystego licealiści wzięli udział w części pisemnej konkursu, która składała się z dyktanda i testu poprawności językowej. Konkurs otworzyli Przemysław Ślęzak – przewodniczący koła, oraz Kinga Markowska – członkini koła i absolwentka polonistyki, która krótko zaprezentowała nasz Uniwersytet.

W piątek ośmiu uczestników, którzy okazali się najlepsi spośród wszystkich uczniów przystępujących do pierwszej części finału, w sali widowiskowej Studenckiego Centrum Kultury wygłosiło przygotowane przez siebie przemówienia. Oceniała ich komisja w składzie: dr Danuta Lech-Kirstein, dr Krzysztof Kleszcz, dr Anna Tabisz, mgr Aleksandra Paluch, p. Przemysław Ślęzak oraz p. Joanna Wnuk – przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Opolu.

Spośród uczniów szkół podstawowych najlepsza okazała się Julia Piechota, Tobiasz Bednarek zwyciężył w kategorii szkół gimnazjalnych, zaś Daria Dziedzińska wygrała konkurs w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Daria oprócz nagród rzeczowych ufundowanych przez Wydział Filologiczny UO zdobyła indeks Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO.

Nad poprawnością dydaktyczną konkursu czuwała dr Anna Tabisz z Zakładu Polonistyki Stosowanej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO.

Tekst: Marta Mariowska