Studia et Documenta Slavica

Studia et Documenta Slavica” (ISSN 2544-5634), powstałe w roku 2017, stanowi kontynuację „Studia Slavica” – pisma wydawanego przez ponad 20 lat wspólnie z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Zakończenie tej owocnej współpracy nie wynika ze złej woli obu stron, ale z coraz bardziej pogłębiających się różnic w wymaganiach stawianych czasopismom naukowym przez odpowiednie ministerstwa w obu krajach. Rozdzielenie czasopisma na dwa odrębne nie oznacza też końca współpracy naukowej, którą kontynuować będziemy równie intensywnie, jak dotychczas. Link do strony: Studia et Documenta Slavica

Zarazem „Studia et Documenta Slavica” powstają poprzez połączenie wydawanych przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego czasopism „Studia Slavica” i „Studia i Szkice Slawistyczne”, ze względu na przejście na emeryturę pomysłodawcy i wieloletniego redaktora naukowego „Studiów i Szkiców”, profesora Bronisława Kodzisa, oraz z uwagi na to, iż zakres tematyczny obu periodyków w wielkim stopniu się ze sobą pokrywał.

“Studia et Documenta Slavica” na platformie BG UO

 

Redakcja

Redaktor naukowy:
Joanna Czaplińska

Sekretarze redakcji:
Sabina Giergiel
Aleksander Gadomski
Aleksandra Pająk

Redaktor językowy:
Anna Modelska-Kwaśniowska

Adres redakcji:
Instytut Nauk o Literaturze
Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11
45-040 Opole
e-mail: jczaplinska@uni.opole.pl lub steds@uni.opole.pl