Nowości Wydawnicze 2016

 Doświadczanie pamięci. Folklorystyczny kontekst opowieści wspomnieniowych
Autor: Janina Hajduk-Nijakowska
Miejsce i rok wydania: Opole 2016, ss.294.

Przedmiotem monografii jest pamięć – zapamiętywana, opowiadana i przekazywana następnym pokoleniom, głównie w formie opowieści wspomnieniowej, interpretowanej w tomie z perspektywy folklorystycznej. Współczesne opowieści wspomnieniowe nie tylko kształtują interakcje międzyludzkie i służą podtrzymywaniu pamięci społecznej, ale przede wszystkim uczestniczą w kreowaniu wspólnoty pamięci, korzystając  ze wszelkich medialnych środków przekazu. Autorka dowodzi, że antropologicznie zorientowana folklorystyka, patrząc globalnie na człowieka i jego aktywność twórczą, na ujawnianie emocji i zaangażowania się w proces samotworzenia i samorozumienia świata, pomaga zrozumieć proces doświadczania pamięci przez współczesnego człowieka.

 

 

 

page_myslteatralna_w348_h500-2016  Myśl teatralna doby postyczniowej. Antologia, wybór i opracowanie
Autor: Sabina Brzozowska , Marek Dybizbański
Miejsce i rok wydania: Opole 2016, ss. 450.

Spis treści

Tom zawiera – poprzedzone obszernym Wprowadzeniem – teksty programowe, krytyczne i teoretyczne, reprezentatywne dla toczonych w okresie rozpiętym pomiędzy schyłkiem romantyzmu a początkiem modernizmu dyskusji o dramacie i teatrze, ujmowanych łącznie, zgodnie z ówczesnym przekonaniem o niepodważalnym związku obu sztuk. Dobór i układ materiału wyznaczony jest przez chronologię i tematykę dyskusji, obejmującą zagadnienia funkcji teatru, przygotowania, reakcji oraz roli publiczności, kształcenia aktorów, ale i nowatorskie koncepcje inscenizacyjno-reżyserskie, wspomagane inspiracją teatru ludowego, orientalnego i modernistycznego. Wydanie przypada w 50 rocznicę ukazania się Myśli teatralnej Młodej Polski w opracowaniu Ireny Sławińskiej.

 

 

od-epiki-romntycznej-2016 Od epiki romantycznej do teatru science fiction. Studia i szkice
Autor: Marek Dybizbański

Miejsce i rok wydania: Opole 2016, ss. 202.

Spis treści

www