Nowości Wydawnicze 2015

stylistyka-xxiv-2015
Stylistyka” XXIV, 2015: Różnorodność kulturowa a styl – Cultural Variety and Style
Redakcja: Ewa Malinowska
Miejsce i rok wydania: Opole 2015

Spis treści

 

 

 

 

 


zatargi-wasnie-2015Zatargi, waśnie, konflikty w perspektywie historycznej i kulturowej
Redakcja: Katarzyna Łeńska-Bąk
Miejsce i rok wydania: Opole 2015

Spis treści

Więcej

 

 

 

 

 


polonistyka-wobec-2015Polonistyka wobec wyzwań współczesności
Redakcja: Stanisław Gajda, Irena Jokiel
Miejsce i rok wydania: Opole 2015, t. 1-2

Spis treści

 

 

 

 

 

 


stare-i-nowe-2015„Stare i nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie
Redakcja: Bożena Olszewska, Olaf Pajączkowski, Lidia Urbańczyk
Miejsce i rok wydania: Opole 2015, s. 512

Spis treści

Więcej