Tadeusz Lewandowski, Ojibwe, Activist, Priest: The Life of Father Philip Bergin Gordon, Tibishkogijik, Publisher: University of Wisconsin Press

Book description: Born in Wisconsin, Philip Bergin Gordon–whose Ojibwe name, Tibishkogijik, is said to mean Looking  into the Sky–became one of the first Native Americans to be ordained as a Catholic priest in the United States. Gordon’s devotion to Catholicism was matched only by his dedication to the protection of his people. A notable Native rights activist, his bold efforts to expose poverty and corruption on reservations and his reputation for agitation earned him the nickname “Wisconsin’s Fighting Priest.”

Drawing on previously unexplored materials, Tadeusz Lewandowski paints a portrait of a contentious life. Ojibwe, Activist, Priest examines Gordon’s efforts to abolish the Bureau of Indian Affairs, his membership in the Society of American Indians, and his dismissal from his Ojibwe parish and exile to a tiny community where he would be less likely to stir up controversy. Lewandowski illuminates a significant chapter in the struggle for Native American rights through the views and experiences of a key Native progressive. 


 

 

 

 

 

 

 

 

Anna LedwinaDu duo vers le trio amoureux: figures beauvoiriennes de l’altérité, Studia i Monografie nr 578, ISBN 978-83-7395-818-0, Opole: Wyd. UO, 2019, format B5, 282 s., oprawa miękka

Książka ta jest próbą interdyscyplinarnego spojrzenia na problem miłości i relacji z Innym na przykładzie dwóch powieści Simone de Beauvoir – L’Invitée i La Femme rompue.

Miłość, nierozerwalnie związana z pojęciem inności, odmalowana jest przez autorkę w różnych konfiguracjach: od momentu poznania i pierwszego zauroczenia, poprzez stworzenie najpierw relacji dwóch osób, następnie ménage à trois, aż do rozpadu tego niekonwencjonalnego modelu związku. Uczucie to, złożone i ambiwalentne, interpretowane jest jako komunikacja między dwiema lub trzema osobami możliwa wyłącznie na płaszczyźnie całkowitej wolności i wzajemności. Wpisane w kondycję ludzką oznacza cały wachlarz emocji, nierzadko skrajnych, uświadamiając nieodłączny wpływ innych ludzi na nasze życie.

Wielowymiarowość konceptu inności pozwala ukazać oryginalną wizję pisarki, propagującej niezależność oraz rozwój i autonomię jednostki, a zarazem jej dążenia do osiągnięcia egzystencjalnej pełni z drugim człowiekiem.

Książka jest adresowana do literaturoznawców, badaczy literatury francuskiej i frankofońskiej, studentów i absolwentów filologii romańskiej.


Zbigniew Bitka, Zło rodzi się w nieświadomości”. Wybrana twórczość Władysława Lecha Terleckiego w świetle krytyki archetypowej i psychologii analitycznej Carla Gustava Junga, , Opole: Wyd. UO, 2019.

Książka Zbigniewa Bitki to eksperyment interpretacyjny. Autor sięga po wybrane koncepcje i metody twórcy psychologii analitycznej Carla Gustava Junga (1875–1961), by na ich hipotetycznej podstawie zaprezentować funkcjonowanie archetypowych motywów w świecie przedstawionym współczesnych powieści historycznych – w dziełach Władysława Lecha Terleckiego (1933–1999). Tematy podejmowane przez autora Zabij cara związane są z czasem walki Polaków o niepodległość i obejmują okres od końca wieku XVIII po wiek XX. Spiski, powstania, rewolucje i wojny ewokują m.in. problematykę etyczną, a także psychologiczną. Terlecki pyta bowiem o zdradę, kłamstwo, terror i o zło. Tytułowe zło autor książki ukazuje w perspektywie nieświadomości zbiorowej, której formy Jung opisywał, odwołując się do mitologii, historii religii, gnozy i alchemii. W tej wyjątkowej, mrocznej perspektywie analizowane są dylematy i losy bohaterów wybranych powieści Terleckiego, przede wszystkim pisarzy, ich literackich pierwowzorów. Jan Potocki, Adam Mickiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Witkacy – to niektórzy z nich. Uwikłania osobiste, erotyczne, relacje społeczne i polityczne, przekonania artystyczne, światopoglądowe bohaterów w analizowanych utworach Terleckiego ujmowane są w kategoriach psychologii Junga jako obrazy procesów archetypowych. Są to symboliczne motywy, perwersje, kompleksowe ślady „archaicznych resztek wyobraźni”. Interpretacja Bitki odsłania ich ukryte, a obecne w nich poprzez mitologiczne i alchemiczne tło, wielorakie sensy. Poszerzają i wzmacniają one powieściowe znaczenia, dzięki nim bowiem ujawnia się uniwersalna, archetypowa podstawa twórczości Władysława Lecha Terleckiego.