Brzozowska Sabina, Dybizbański Marek (red. nauk.), Mity założycielskie w literaturze XIX wieku, ISBN 978-83-7395-787-9, Opole: Wyd. UO, 2018, format B5, 236 s.

„Książka pod redakcją Sabiny Brzozowskiej i Marka Dybizbańskiego to ciekawy projekt z pogranicza historii literatury, teorii kultury, psychologii narodowej, geopoetyki, antropologii pamięci i – jak się okazało – muzykologii. Jako zadanie interdyscyplinarne może liczyć na rozmaitych odbiorców rekrutujących się co najmniej spośród wymienionych dziedzin.” [z recenzji prof. Grażyny Borkowskiej]

„Prezentowany tom monograficzny zapowiada się imponująco, stanowi interesujący, ważny głos w dyskusji na temat podstaw (źródeł) refleksji o współczesności. Uwagi o mitach założycielskich pozwalają nie tylko rekonstruować przeszłość (powrót do tradycji przedchrześcijańskich), ale także w oparciu o jej doświadczenie – diagnozować zdarzenia współczesne i podejmować refleksję o przyszłości.” [z recenzji prof. Hanny Ratusznej]

 

 


Brzozowska Sabina, W zwierciadle idei. Literatura Młodej Polski – konteksty, ISBN: 978-83-66076-25-9, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo 2018, ss. 317.

Studia składające się na niniejszy tom zostały ułożone w kolejności, która sprawia, że tworzą one spójną narrację zarazem historycznoliteracką i komparatystyczną. Tym, co spaja książkę, są przede wszystkim jej młodopolscy bohaterowie, czołowi artyści tacy jak Miciński, Wyspiański i Berent. Wspólną podstawę przemyśleń i analogii współtworzą także twórcy europejscy i wielkie formacje kulturowe i estetyczne: od antyku, poprzez romantyzm do modernizmu. Stały kontekst stanowi również teatr – od teatru dawnego do najnowszego, z realizacjami teatralnymi Jana Klaty włącznie.
Merytoryczna wartość książki Sabiny Brzozowskiej jest niewątpliwa i wysoka, a estetyczne doświadczenie lektury potęguje piękny i staranny język. Zarówno bogactwo języka interpretacji, jak i bardzo naturalny, własny rytm polszczyzny, jakim całość została napisana, pogłębiają odbiór.

[z recenzji prof. dr hab. Anny Czabanowskiej-Wróbel]

 


Dybizbański Marek, Z romantycznego repertuaru. Studia o micie i formie dramatycznej, ISBN: 978-83-953244-1-3, Wydawnictwo: Instytut Kultury Popularnej, Poznań 2018, ss. 216.
„Niniejszy zbiór studiów poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu historii dramatu i teatru romantycznego samoczynnie lokalizuje zjawiska z obszaru kultury popularnej i zagadnienia for­my dramatycznej w ramie artystycznych praktyk mitotwórczych romantyzmu – albo odwrotnie: od mitu-układanki do mitu-syntezy prowadzi poprzez zaułki romantycznej popkultury i formalnych eksperymentów. Zjawiska to powiązane czy tylko towarzyszące? Jednak mitologia przyszłości, ów nowy romantyczny fundament kultury, miała być – jak zakładał projekt Friedricha Schlegla – two­rem „sztucznym”, który w takim razie wygenerować można (albo wręcz należy) z formy. Ostatecznie doznanie mistycznej ekstazy w teatralnej transformacji obrzędu Dziadów Mickiewicz konstru­ował z gotowych form dramatycznych, i to form dramatu popular­nego, co nawet zrozumiałe – wszak mit potrzebuje szerokiego za­sięgu”.
[ze Wstępu]

 


Tadeusz Lewandowski, Zitkala-Ša:Letters, Speeches, and Unpublished Writings, 1898–1929 Publisher: Brill, 2018

Book description: Zitkala-Ša: Letters, Speeches, and Unpublished Writings, 1898–1929, edited by Tadeusz Lewandowski, offers a fascinating, intimate portrait of the Yankton Sioux writer and activist Gertrude Simmons Bonnin (1876–1938). 

Gertrude Bonnin, better known by her Lakota name, Zitkala-Ša, was one of the most prominent American Indians of the early 20th century. A talented writer, orator, and musician, she devoted much of her life to the protection of Native peoples. As such, Bonnin corresponded with many other distinguished persons within the early Native rights movement, including Carlos Montezuma, Richard Henry Pratt, and Arthur C. Parker, as well as Fathers Martin Kenel and William H. Ketcham of the Bureau of Catholic Indian Missions. This volume gathers together Bonnin’s letters, lesser-known writings and speeches, illuminating her private and public struggles.