O swoich badaniach prowadzonych w ramach projektu NCN serbskiemu dziennikarzowi opowiada dr hab. Sabina Giergiel, prof. UO

Dr hab. Sabina Giergiel, prof. UO z Instytutu Nauk o Literaturze prowadzi aktualnie badania poświęcone pamięci o wydarzeniach z końca drugiej wojny światowej wśród członków niemieckich rodzin z serbskiej Wojwodiny (grant: Pamięć o powojennych doświadczeniach Banackich Niemców w transgeneracyjnym przekazie ustnym, Miniatura 3, decyzja nr: 2019/03/X/HS3/00128). W ostatnich tygodniach rozmawiała z mieszkającymi w Serbii potomkami Niemców. Prof. Giergiel podczas pobytu w Vršacu udzieliła wywiadu Milenkowi Gvozdiciowi. Opowiada w nim o swoich zainteresowaniach naukowych, realizowanym projekcie oraz wrażeniach z pobytu w Serbii. Posłuchajcie: https://www.youtube.com