Rada Naukowa Uniwersytetu Opolskiego nadała tytuł naukowy doktora habilitowanego Brygidzie Pudełko. 

Anglistka, absolwentka filologii angielskiej (Uniwersytet Opolski). Na Uniwersytecie Opolskim pracuje od 1998 roku, najpierw w Instytucie Filologii Wschodnioslowiańskiej, następnie w Instytucie Slawistyki, obecnie w Katedrze Literatury Niemieckojęzycznej w Instytucie Nauk o Literaturze. W 2005 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa angielskiego.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: literatura angielska XIX i XX w., literatura feministyczna, obraz kobiety w twórczości May Sinclair i H. G. Wellsa, Joseph Conrad i literatura rosyjska.

Jest autorką dwóch monografii: Ivan Turgenev and Joseph Conrad: A Study in Philosophical, Literary and Socio-Political Relationships (Opole 2012) oraz Towards the New Woman. Historical and Socio-Political Changes in Britain which Contributed to the Formation of the New Woman and their Reflection in the Selected Novels by May Sinclair and H. G. Wells (Opole 2019), współredaktorką publikacji Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji (Opole 2014). Opublikowała także ponad czterdzieści artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach oraz tomach zbiorowych krajowych i zagranicznych.

Brała udział w czterdziestu ośmiu międzynarodowych konferencjach naukowych oraz uczestniczyła w charakterze wykonawcy w grancie finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Jest członkiem Joseph Conrad Society UK, Joseph Conrad Society of America, Societe Conradienne Francaise, PASE (Polish Association for the Study of English).

Ponadto jest autorką przekładów tekstów naukowych z języka angielskiego na język polski.