W dniach 8-18 grudnia odbył się cykl spotkań promujących publikacje wydane z okazji 800-lecia Uniwersytetu w Padwie. W dniu 9 grudnia na spotkaniu w Padwie prezentowano publikacje na spotkaniu Societas Veneta per la storia religiosa w bibliotece przy Bazylice św. Justyny, gdzie znajduje się siedziba stowarzyszenia. Kolejne spotkanie promocyjne zorganizowano we współpracy z Veneranda Arca di Sant’Antonio, w której archiwach prowadzono kwerendy, a efekty opublikowano w trzech tomach:

I polacchi presso la tomba di Sant’Antonio a Padova. Memorie materiali, donazioni, testimonianze di culto (secoli XVI-XIX). La Cappella polacca al Santo (1896-2018), a cura di Giovanna Baldissin Molli, Mirosław Lenart, Magdalena Wrana, Padova: Padova University Press 2023 (Natio Polona. Fontes et Studia, 6)

Mirosław Lenart, Marta Wojtkowska-Maksymik, Magdalena Wrana, Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwie, część 1: Pamiątki, donacje, świadectwa kultu (wieki xvi–xix), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019 (Natio Polona. Fontes et Studia, 2/1)

Polacy przy grobie św. Antoniego w Padwie, część 2: Kaplica polska (1896–2018), red. Mirosław Lenart, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020 (Natio Polona. Fontes et Studia, 2/2)

Następnego dnia, 13 grudnia odbyła się promocja wydanego w trzech językach tomu o herbach konsyliarzy nacji pt.

Universitas ultramontanorum. Herby konsyliarzy ze Śląska, Pomorza i Prus na Uniwersytecie Padewskim, red. Mirosław Lenart, Sławomir Marchel, katalog znaków heraldycznych opracowała i wstępem poprzedziła Maria Leśniowska, Opole: Uniwersytet Opolski, Archiwa Państwowew. Spotkanie odbyło się w prestiżowej auli Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità DiSSGeA na Uniwersytecie Padewskim. W spotkaniu uczesticzyli prof. M. Lenart, prof. Ryszard W. Wolny, prof. Franco Benicci, dr Sławomir Marchel, dr Marta Koral.

W dniu 15 grudnia zapoznano z efektami studiów nad 800-leciem Uniwersytetu w Padwie zebranych na konferencji Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w służbie kulturze narodowej, zorganizowanej w klasztorze księży zmartwychwstańców w Rzymie.

Ostatnim aktem promocji było spotkanie 18 grudnia w siedzibie Centro per la storia dell’Università di Padova. Na wspomnianym spotkaniu omówiono dalszą współpracę przy wspólnych badaniach i publikacjach oraz inicjatywach promujących studia nad relacjami polsko-padewskimi. W następnym roku przewidziane są w tym zakresie promocje dwóch tomów studiów, będących w fazie opracowania: dotyczących podróży studenckich ora Mikołaja Kopernika.