Niezmiernie miło nam poinformować, że dr Beata Koper z Instytutu Nauk o Literaturze została laureatką tegorocznej edycji ministerialnego konkursu „Doskonała Nauka II – wsparcie monografii naukowych”! Finansowanie w wysokości 25 212 zł zostało przyznane na wydanie monografii „Sublingualis. Problemy i poetyki dyskursu medycznego w literaturze polskiej po roku 1989”. Książką ukaże się w 2024 roku w znakomitej serii Ars medica ac humanitas” w wydawnictwie słowo/obraz terytoria we współpracy z Fundacją Terytoria Książki.
Zgodnie z zasadami programu monografia zostanie również udostępniona w ramach otwartego dostępu, bez technicznych ograniczeń. Dodatkowo, w ramach dobrych praktyk Otwartej Nauki, oddzielnie zostanie opublikowana bibliografia monografii w repozytoriach otwartych danych.
Lista beneficjentów I edycji dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/doskonala-nauka-ii
Serdecznie gratulujemy!