W ramach Latającego Uniwersytetu na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie, która organizowała konferencję pt. Magia słów – wartość metafory w tekstach wykorzystywanych w pracy z dzieckiem, dr Elżbieta Łucka-Zając wygłosiła referat na temat trendów we współczesnej literaturze dziecięcej (pt. Książka jako punkt wyjścia opowieści…). Konferencja skierowana była do bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców, rodziców, głównie z terenu powiatu strzelińskiego, jej celem była popularyzacja książki jako przedmiotu wychowania do relacji oraz rozwoju osobistego dziecka i dorosłego.