3 grudnia 2016 r. dr hab. Dorota Świtała-Trybek została wybrana do Władz Statutowych Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (International Organization of Folk Art – IOV) Sekcja Polska oraz Rady Wykonawczej jako wiceprzewodnicząca ds. badań i praktyk kulturowych. Gratulujemy!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę UMCS:
oraz  IOV: