About: Poet, literary critic, translator. Member of the editorial boards of Odra (Wrocław) and Przegląd Polityczny (Gdańsk). Member of the Polish PEN Club. Chief editor of Explorations. A Journal of Language and Literature (Opole).

Position: University Professor

Office: Collegium Maius, room 113

Phone: (+48) 77 541 5913

E-mail: gutorow@uni.opole.pl

Office hours: Wednesday 8:15-9:00, and Saturday 9:15-10:00

 

Degrees:

Doctorate – 1999, University of Silesia in Katowice, Poland

Habilitation – 2008, Opole University, Poland

 

Research interests:

Modernist literature and culture

Critical theory

Theory and practice of literary translation

 

Publications (books only):

Criticism

Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji [The Ends of Man. Six Essays on Deconstruction], Opole 2001

Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku [Independence of Voice. Notes on the Polish Poetry after 1968], Kraków 2003

Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego [The Lost Track. On the Poems of Wirpsza, Karpowicz, Różewicz and Sosnowski], Wrocław 2007

Luminous Traversing. Wallace Stevens and the American Sublime, Opole 2007

Księga zakładek [An Anthology of Bookmarks], Wrocław 2011

Luminous Traversing. Wallace Stevens and the American Sublime, Second and Revised Edition, Frankfurt am Main (Peter Lang) 2012

Życie w rozproszonym świetle. Eseje [Life in the Diffused Light. Essays], Wrocław 2016

Monaten, Wrocław 2017

Pęknięty kryształ. Szkice o modernistach [The Flawed Crystal. Essays on Modernist Literature], Opole 2019

 

Poetry

Wiersze pod nieobecność [Poems in Absentia], Wrocław 1997

Aurora, Łódź 2001

X, Legnica 2001

Linia życia [A Life Line], Kraków 2006

Inne tempo [A Different Tempo], Wrocław 2008

Nad brzegiem rzeki. Wiersze z lat 1990-2010 [By the River’s Edge. Poems 1990-2010], Wrocław 2010

The Folding Star and Other Poems, Rochester (USA) 2012

Kartki [Pages], Kraków 2015

Rok bez chmur [A Year Without Clouds], Poznań 2017

 

Translations

Simon Armitage, Nocna zmiana i inne wiersze [Night Shift and Other Poems], Legnica 2003

Ron Padgett, Nigdy nie wiadomo [You Never Know], Katowice 2008

Wallace Stevens, Żółte popołudnie [Yellow Afternoon], Wrocław 2008

Mark Ford, Chwila nieuwagi [A Moment of Distraction], with Adam Zdrodowski, Mikołów 2014

Wygnani z raju. David Jones, Geoffrey Hill, Charles Tomlinson [Expelled from Paradise. David Jones, Geoffrey Hill, Charles Tomlinson], Wrocław 2016.

Oko wie lepiej. Ashbery, Clover, Cole [The Eye Knows Better. Ashbery, Clover, Cole], Wrocław 2018.

Simon Armitage, Mało brakowało [Missed It by That Much], with Jerzy Jarniewicz, Wrocław 2019.

 

Editorship and co-editorship

Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek [The City. Space, Topos, Man], edited by Adrian Gleń, Jacek Gutorow and Irena Jokiel, Opole 2005

Myśl wędrująca. Księga pamiątkowa dla Tadeusza Sławka [The Wandering Thought. A Festschrift for Tadeusz Sławek], edited by Ilona Dobosiewicz, Jacek Gutorow and Ryszard W. Wolny, Opole 2006

Conformity and Resistance in America, edited by Jacek Gutorow and Tomasz Lebiecki, Cambridge 2007

Muzyka innego świata. Krytycy o Marku Jodłowskim [The Music of the Other World. Critics on Marek Jodłowski], edited by Jacek Gutorow, Opole 2007

Community and Nearness. Readings in English and American Literature and Culture, edited by Ilona Dobosiewicz and Jacek Gutorow, Opole 2007

The Body. Readings in English and American Literature and Culture 2, edited by Ilona Dobosiewicz and Jacek Gutorow, Opole 2009

The Dream. Readings in English and American Literature and Culture 3, edited by Ilona Dobosiewicz and Jacek Gutorow, Opole 2011