Dr Sławomir Kuźnicki z Instytutu Nauk o Literaturze został uhonorowany przez studentki i studentów Wydziału Filologicznego UO mianem Popularyzatora Nauki 2020.

W swojej pracy naukowo-dydaktycznej, dr Kuźnicki zajmuje się głównie literaturą dystopijną i SF, literaturą feministyczną oraz literackimi kontekstów kultury popularnej.