Dr Sławomir Kuźnicki z naszego Instytutu uzyskał studencką nominację w plebiscycie „Nauczyciel na Medal” (kategoria: nauczyciel akademicki) organizowanym przez „Nową Trybunę Opolską”. Cieszymy się, gratulujemy, etc. Jednocześnie informujemy, że szczegóły dotyczące głosowania znaleźć można na stronie https://nto.pl/p/kandydaci/1010453.