Serdeczne gratulacje dla prof. dra hab. Marka Masnyka z okazji powtórnego wyboru na stanowisko Rektora Uniwersytetu Opolskiego składa Dyrekcja Instytutu Nauk o Literaturze wraz z pracownikami. Decyzja elektorów, reprezentujących całe środowisko Uniwersytetu Opolskiego jest wyrazem szacunku i uznania dla jakości i sposobu kierowania uczelnią w poprzedniej kadencji. Życzymy Panu Rektorowi satysfakcji z podejmowanych decyzji oraz realizacji wszystkich inicjatyw ważnych dla środowiska naukowego, a także dla naszego miasta i regionu.