Miło nam poinformować, iż w dniu 13 lutego 2020 roku Rada Naukowa Uniwersytetu Opolskiego nadała tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo doktor Joannie Skolik. Dyrekcja składa Pani najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i samych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.