Dnia 23 lutego 2022 roku (w formie online) odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ” Baśnie i bajki jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych”, podczas której Gośćmi Honorowymi byli: prof. dr hab. Bożena Olszewska (Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk o Literaturze) i dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚl. (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Prof. Bożena Olszewska wygłosiła wykład pt. ” Od baśni dla dzieci do opowieści baśniowych”, w którym zajęła się strukturą gatunku, różnymi odmianami baśni, bogactwem konwencji, które są artystyczną konsekwencją obserwowanego współcześnie zjawiska zainteresowania baśnią. Rozpowszechnieniu baśniowych schematów służy już nie tylko literatura ale i nowe środki komunikacji (wielonakładowa prasa, tania książka, radio, telewizja, film, gry komputerowe), co doskonale można zaobserwować na przykładzie “Kopciuszka”.