Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie otwartym pt. „Jan Kochanowski. Padewczyk niezapomniany”, który odbędzie się online 23 marca 2021 r. o godz. 17.00. Wykład wygłosi prof. dr hab. Mirosław Lenart, kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Dziejami Kultury Pierwszej Rzeczypospolitej oraz Pracowni Literatury Epok Dawnych w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu. Autor studium „Patavium, Pava, Padwa. Tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego na terytorium Republiki Weneckiej”. W latach 2001-2010 pracował na Uniwersytecie Padewskim, gdzie wykładał m.in. historię kultury polskiej. Jest pomysłodawcą powstania we Włoszech międzynarodowego stowarzyszenia intelektualistów wzorowanego na renesansowych akademiach, działającego pod nazwą Accademia dei Rampanti. W swoich badaniach koncentruje się na związkach literatury polskiej z kulturą włoską. Od 2018 roku pełni funkcję przewodniczącego Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie.

Link do wykładu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNb39lDMJ9yiJJv4hK-QJl5rJUMzE3R0hYWkRIR1pGWVlRTU40RUFFT0gzTS4u