Właśnie ukazała się publikacja o imponującej objętości i wspaniałej zawartości, gratka dla wszystkich slawistów: „Pisma slawistyczne” Juliana Kornhausera. Przypomnijmy, że w latach 2002-2005 Profesor był kierownikiem Katedry Slawistyki UO i współtworzył nasze opolskie środowisko naukowe. Przygotowana do druku przez syna Profesora, dr. Jakuba Kornhausera oraz Jego opolskich doktorantów, dr. hab. Adriana Glenia, prof. UO i dr Annę Modelską-Kwaśniowską (pracujących obecnie w Instytucie Nauk o Literaturze UO) jest formą podziękowania dla wspaniałego Nauczyciela.

Więcej wydarzeń ns stronie: https://www.facebook.com/CzeskiUO