Dnia 14 listopada br. w czasie konferencji nt. „Dziedzictwo kulturowe Śląska” w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego odbyła się uroczystość jubileuszowa poświęcona Profesorowi Feliksowi Plucie. Na spotkanie przybyli bliscy Profesora: rodzina, przyjaciele, współpracownicy i dawni uczniowie. Uroczystość otworzyła dyrektor Muzeum UO mgr Katarzyna Mazur-Kulesza, a moderowała ją dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa prof. Jolanta Nocoń. Laudację wygłosił prof. Bogusław Wyderka. Jubileuszowi towarzyszyła wystawa okolicznościowa przygotowana przez pracowników Muzeum UO.

Profesor Feliks Pluta jest osobistością nietuzinkową: znanym w kraju znawcą Śląska i śląskiego nazewnictwa, postacią, która wniosła znaczący wkład intelektualny i organizacyjny w opolskie środowisko naukowe. Był wieloletnim Dziekanem Wydziału Filologicznego, dzięki któremu Wydział otrzymał prawa habilitowania w dziedzinach językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, osobą, która przyczyniła się do powstania Uniwersytetu Opolskiego. Dla pracowników i studentów Profesor zawsze był osobą życzliwą i otwartą, motywującą i wspierającą, wzorem pasji i profesjonalizmu.

Profesor w tym roku kończy 90 lat. Ad multos annos, Profesorze!