W dniach 18-20 w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa odbyła się konferencja jubileuszowa Stowarzyszenia “Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, której organizatorami byli: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego oraz Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. To ważne wydarzenie jubileuszowe, związane z 20-leciem Stowarzyszenia „Bristol”, zbiegło się ze świętem drugiego organizatora: 25-leciem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Konferencja miała na celu integrację środowiska zajmującego się nauczaniem języka polskiego jako obcego lub drugiego. Jej uczestnikami byli naukowcy i lektorzy zajmujący się kształceniem polonistycznym cudzoziemców oraz młodzieży polonijnej w polskich jednostkach akademickich, na uczelniach zagranicznych oraz w tzw. szkołach sobotnich działających poza krajem. Gościliśmy nauczycieli i naukowców z Austrii, Niemiec, Węgier, Słowacji, Czech, Rosji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Było to ważne przedsięwzięcie naukowe przede wszystkim z perspektywy narracji toczącej się wokół polskiego jako języka, którym włada ponad 50 mln ludzi – mieszkających w Polsce oraz związanych ze środowiskami polonijnymi. Zainteresowanie nauką języka polskiego ciągle rośnie, nie jest on już traktowany jako język „mały”, obsługujący tylko peryferie starego kontynentu, ale jako „duży” język w kontekście Unii Europejskiej.

W czasie uroczystego otwarcia konferencji Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód wręczyło medale okolicznościowe Mickiewicz-Puszkin:

Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu Opolskiego „za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, naukowe, wydawnicze oraz wszechstronną współpracę w zakresie humanistyki z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą”

oraz Stowarzyszeniu „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego „za 20-letnią wszechstronną i nieocenioną działalność w zakresie promocji Polski, kultury i języka polskiego na świecie”.

Patronatem honorowym konferencję objęli: Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Józef Bryll, Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski, Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk.

Patronat medialny: TVP3, Radio Opole, „Nowa Trybuna Opolska”.

Relacja medialna:

http://www.nto.pl/serwisy/akademicka/a/beda-dyskutowali-o-tym-jak-uczyc-jezyka-polskiego,12581370/

http://zw.lt/rozmaitosci/jezyka-polskiego-uczy-sie-50-tys-obcokrajowcow/