Dnia 23 września 2016 r. w gmachu głównym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się uroczystość jubileuszowa  prof. dra hab. Stanisława Gajdy – twórcy opolskiej szkoły stylistyki oraz założyciela i wieloletniego redaktora naczelnego międzynarodowego rocznika Stylistyka, ukazującego się nieprzerwanie od 1992 r. Swoją obecnością zaszczycili nas JM Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk oraz Pani Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UO, dr hab. Joanna Czaplińska. Sylwetkę Jubilata przedstawiła Dyrektor IPiK, prof. UO, dr hab. Jolanta Nocoń, a piękną wierszowaną laudację wygłosiła prof. dr hab. Maria Wojtak z UMCS. Podczas uroczystości red. naczelna Stylistyki prof. dr hab. Ewa Malinowska wręczyła Jubilatowi w imieniu przyjaciół, kolegów i uczniów XXV (też jubileuszowy) tom czasopisma zatytułowany Gajda i stylistyka. Jubileusz uświetnił zespół Nuance, wykonując pieśni tradycyjne z różnych regionów Polski. Uroczystość odbyła się podczas międzynarodowej konferencji stylistycznej Słowo i styl z udziałem znakomitych gości z wielu uniwersytetów zagranicznych (Permu, Moskwy, Sankt Petersburga, Kijowa, Pragi, Bratysławy, Brna, Grazu) oraz z Polski (Warszawy, Wrocławia, Lublina, Katowic, Rzeszowa, Zielonej Góry, Olsztyna,   Białegostoku). Maria Wojtak na zakończenie laudacji podkreśliła: Aż za Ural sięga zasłużona sława / Zacnego Jubilata – Profesora Gajdy Stanisława.

 

page_img_8055_w200_h129 page_img_8054_w200_h129page_img_8056_w200_h129page_img_8052_w700_h453 page_img_8057_w200_h129 page_img_8058_w200_h129

fot. Tadeusz Parcej