W dniach 14-15 października 2021 r. w Padwie odbywa się konferencja naukowa “Ispirazioni classiche e aspirazioni culturali dei promotori della cultura polacca a Padova” gdzie spotkają się badacze z całego świata, by w czasie obchodów 800-lecia powstania tamtejszego Uniwersytetu, przypomnieć o wielowiekowej obecności Polaków w Grodzie Antenora i wspólnym dziedzictwie kulturowym. Współorganizatorem konferencji są Archiwa Państwowe, reprezentowane przez dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu, kierownika nowo powołanej Katedry Badań nad Europejskim Dziedzictwem Kulturowym INoL, prof. Mirosława Lenarta oraz Instytut Nauk o Literaturze, reprezentowane przez Dyrektora Instytutu, prof. Ryszarda Wolnego, z-cę Dyrektora INoL, dra hab. Daniela Pietrka, prof. UO oraz dra hab. Pawła Marcinkiewcza, prof. UO. Sekretarzem konferencji jest mgr Jarosław Kujath (UO) i dr Sławomir Marchel (Archiwum Państwowe).