Zakład Polonistyki Stosowanej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO ma zaszczyt zaprosić na konferencję z cyklu “Stare” i “nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży. Konferencja odbędzie się w Opolu w dniach 18–19 kwietnia 2018.

Tym razem przedmiotem obrad chcemy uczynić teksty religijne dla młodego odbiorcy, zarówno dawne, jak i współczesne, polskie i obce.

Najważniejsze problemy, które chcemy podjąć to:

 • tradycja i nowatorstwo utworów religijnych,
 • genologia,
 • postacie świętych,
 • konwencje,
 • style narracji,
 • autorzy utworów religijnych,
 • teksty teatralne i filmowe,
 • recepcja tekstów religijnych,
 • analiza i interpretacja wybranych utworów,
 • utwory religijne w czasopismach,
 • miejsce utworów religijnych w literaturze dla dzieci i młodzieży,
 • miejsce i rola tekstów religijnych w edukacji dziecka.

Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy