W dniach 13-15 lutego wykładowcy Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa przeprowadzili kurs dla maturzystów opolskich szkół. Uczniów przywitała dyrektor IPiK dr hab. Jolanta Nocoń, prof. UO, a następnie odbyły się wykłady językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze:

dr Anna Tabisz, Jak mówić, żeby odnieść sukces na egzaminie. Retoryka mowy niewerbalnej; prof. dr hab. Marzena MakuchowskaO języku i komunikacji językowej. Współczesna polszczyzna w kontekście kulturowym.  Wiedza o języku – powtórka przed maturą; prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, Filmowe gry intertekstualne; prof. dr hab. Marek Dybizbański , Dziady Adama Mickiewicza; prof. dr hab. Sabina BrzozowskaWesele Stanisława Wyspiańskiego; prof. dr hab. Aneta MazurW kręgu powieści pozytywistycznej; prof. dr hab. Mirosław Lenart, Jan Kochanowski: Treny, pieśni); dr Joanna Zagożdżon, Mikołaj Sęp Szarzyński; Horacy – wybrane liryki; dr hab. Adrian Gleń, Poezja Białoszewskiego, Miłosza, Szymborskiej, Herberta, Barańczaka – analiza wybranych utworów; dr Zbigniew Bitka, W poszukiwaniu prawdy o człowieku. XX-wieczna dramaturgia oraz powieść polska i  światowa.

Kurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. W przyszłości planowane są cykliczne spotkania z uczniami przygotowującymi się do matury.