13 grudnia 2017 r. w Galerii Zamostek w Miejskiej Bibliotece Publicznej Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu przeprowadziło konkurs recytatorski w połączeniu z pokazem talentów pod hasłem “Magiczna Młoda Polska”. Uczestnicy, którzy wcześniej wysłali zgłoszenia – głównie studenci, ale także pracujący opolanie – przedstawili utwory młodopolskie lub w jakiś sposób z epoką związane. Pojawiła się także poezja śpiewana i twórczość własna młodych poetów. Jury w składzie: prof. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. Marek Dybizbański oraz prof. Danuta Lech-Kirstein stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia spośród dziesięciu świetnych występów trzech najlepszych. Zwyciężył Radosław Janik, drugie miejsce zajęła Michalina Chmielewska, trzecie – Bartosz Berezowski. Studenci, członkowie KN Literatury i Kultury Modernizmu przyznali także Nagrodę Specjalną Karolinie Fidelus. Konkurs uświetniony został pokazem talentów: od tańca z wachlarzami, przez recytację w języku rosyjskim, po śpiew operowy i… ciasta. Talentem podzieliła się także Aleksandra Saternus, uwieczniając wydarzenie na zdjęciach.
[Weronika Rolnik]