Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodziliśmy wspólnie z uczniami szkół Opolszczyzny w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji. Nasi wykładowcy prof. Marzena Makuchowska i dr Jarosław Bogacki z Instytutu Germanistyki wraz z panią profesor Dorotą Simonides, wybitną polską folklorystką uczestniczyli w debacie o współczesnym języku polskim. Dyskutowano o kulturze języka, o języku młodzieżowym i o wulgaryzmach. W spotkaniu wzięła udział także dr hab. Danuta Lech-Kirstein wraz ze studentami prowadzonego przez nią Koła Naukowego Onomastów “Onoma”. Studenci pod kierunkiem Barbary Serej, przewodniczącej Koła, przeprowadzili quiz wiedzy o języku polskim. Uczniowie byli zachwyceni!