Prezentujemy migawki z konferencji “Literatura polska i modernizm austriacki. Inspiracje, powinowactwa, dysonanse. (w setną rocznicę śmierci Tadeusza Rittnera 1921 – 2021), Opole online 17-18 czerwca 2021 r. Udział znakomitych  badaczy zarówno literatury polskiej, jak i i austriackiej umożliwił spojrzenie z różnych perspektyw nie tylko na twórczość głównego bohatera konferencji, Tadeusza Rittnera, ale i na wiele pojęć z zakresu estetyki, etyki, geopolityki – konkretyzujących się w literaturze drugiej połowy XIX i pierwszych dekad XX wieku.
Otwarcia tej ważnej konferencji dokonali JM Rektor UO, prof. dr hab. Marek Masnyk, Dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze, prof. dr hab. Ryszard Wolny oraz pomysłodawczyni przedsięwzięcia, prof. UO dr hab. Sabina Brzozowska. Komitet organizacyjny współtworzyły dr Beata Koper (INoL) i Monika Wójcik Bednarz (Biblioteka Austriacka).