Jedną z ostatnich nowości wydawniczych jest monografia dr Agnieszki Klimas Der deutsch-jüdische Schriftsteller Arnold Zweig. Publizistische und novellistische Zeitaussagen“.
Książka jest poświęcona śląskiemu niemieckojęzycznemu pisarzowi Arnoldowi Zweigowi (1887–1968) i jego nowelistycznej i eseistycznej twórczości. Właśnie za pomocą tych form pisarz rozpatruje możliwe drogi mniejszości żydowskiej do społeczeństwa większościowego, czyniąc to syntetycznie lub fabularyzując poszczególne przypadki. Zweig przede wszystkim postrzegał siebie jako niemieckiego Żyda, co krytyka literacka wyraźnie podkreśliła. Z całą pewnością ową postawą pisarz akcentował niezwykłą niemiecko-żydowską wspólnotę kulturową (przez pewien czas była to dla niego iluzja), opisując ją jako w dużej mierze harmonizującą w ramach pełnych napięcia stosunków europejsko-żydowskich. Niemniej nawet po utracie nadziei na płynną integrację Żydów w szeregach armii w czasie wojny, Zweig przypisywał dużą wagę obu tożsamościowym komponentom.