6 września 2017 r. w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach otwarto wystawę “Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie (1850-1940)”.

Uroczyste otwarcie wystawy połączono z wykładami naszych pracowników naukowych. Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz wygłosiła wykład pt. Ślązaczka z dziada pradziada  w dniu 6 września 2017 r. Tematyka wystąpienia skupiała się na ukazaniu społeczno-kulturowej roli kobiety w historii regionu, na ukazaniu różnic w programach wychowawczych funkcjonujących tu społeczności, a przede wszystkim na uprzytomnieniu, że upowszechniane tu wzory kobiecości odpowiadały europejskim wzorom bycia kobietą.

Dr hab., prof. UO Mirosław Lenart wygłosił wykład pt. Chrześcijańska heroina modlitwami uzbrojona. O genezie zapomnianego wzorca osobowego.