Członkowie Kół Naukowych promowali w tym roku nasz Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa podczas Opolskiego Pikniku Naukowego. Koło Naukowe Onomastów poprowadziło warsztaty onomastyczne, a Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu UO zaproponowało zagadki i ciekawostki literackie. Barwna i uśmiechnięta grupa studentów zachęciła wiele osób do wspólnej zabawy (i nauki!). Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!!!