Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 15 lutego 2021 r. zmarł prof. dr hab. Zdzisław Marian Najder, wieloletni pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UO, profesor nauk humanistycznych, historyk literatury, światowej sławy conradysta, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Conradowskiego, a także działacz opozycji w czasach PRL, dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Dzięki jego badaniom i publikacjom znaczenie polskiego dziedzictwa Josepha Conrada oraz jego wpływ na całą twórczość pisarza zostały zauważone i trafiły do świadomości zachodnich badaczy. Opracowanie przez Zdzisława Najdera zbiorowego wydania wszystkich dzieł Conrada, jak również biografii pisarza, pozwoliły polskiemu czytelnikowi na zapoznanie się z dorobkiem i życiem autora Lorda Jima.  

Wiadomość o odejściu Profesora Najdera pogrążyła w żałobie nie tylko polskie środowisko akademickie, ale i światową społeczność conradowską.