Komitet Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zaprosił na Uniwersytet Opolski uczniów opolskich szkół na trzy wykłady z etyki słowa. Pod koniec zeszłego roku wykłady przeprowadziły pracownice Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa: prof. Marzena Makuchowska (Wprowadzenie do etyki słowa), dr hab. Danuta Lech-Kirstein (Uczciwa perswazja) i dr Anna Tabisz (Polska grzeczność językowa).

fot. Rafał Sawicki