Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. nadał Pani Ilonie Dobosiewicz tytuł profesora nauk humanistycznych. Dyrekcja składa Pani Profesor najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i samych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.