Polecamy najnowszą książkę pracownika naszego Instytutu, dra hab. Adriana Glenia, prof. UO. W zbiorze „(Nie)zupełnie prywatnie. Studia i szkice o literaturze współczesnej” autor proponuje nam krytycznoliteracka podróż do swoich ulubionych miejsc na mapie polskiej literatury współczesnej. Miejscom tym patronują takie pisarki i tacy pisarze jak Julian Kornhauser, Andrzej Zawada, Wojciech Kass, Stanisław Barańczak, Helena Raszka, Bogusław Kierc, Ewa Lipska i wiele/wielu innych. Raczej formułując pytania niż udzielając gotowych odpowiedzi, autor otwiera dyskurs o literaturze na czytelniczkę i czytelnika, nie narzucając nam, a jedynie sygnalizując jakie wartości przyświecają jego własnemu rozumieniu i czuciu słowa.

(Adrian Gleń, „(Nie)zupełnie prywatnie. Studia i szkice o literaturze współczesnej”, Kraków, Instytut Literatury 2021)