W ramach programu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 11.12.2018 r. w Muzeum Historii Katowic prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz wygłosiła wykład pt. Polskojęzyczna kultura literacka na Górnym Śląsku w dobie odradzania się Rzeczypospolitej.