Miło nam poinformować, że Pan Minister Czarnek powołał Panią Profesor Ilonę Dobosiewicz na eksperta Komisji Ewaluacji Nauki do oceny monografii nieujętych w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Serdecznie gratulujemy!