Z wielką przyjemnością informujemy, iż Dyrektor Archiwum, Prof. dr hab. Mirosław Lenart, został powołany do Rady Archiwalnej będącej organem doradczym i opiniodawczym przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. Nominację wręczył Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W spotkaniu uczestniczyli również Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, a także Dyrektor Generalny MKiDN Jarosław Czuba oraz dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN Mateusz Adamkowski.

Do Rady Archiwalnej powołani zostali:

1. dr hab. Sławomir Cenckiewicz – Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

2. dr Adam Eberhardt – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

3. dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4. prof. dr hab. Mirosław Kłusek – Uniwersytet Łódzki

5. Marlena Koter – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

6. dr Janusz Kuligowski – Kancelaria Prezydenta RP, Archiwum Prezydenta

7. prof. dr hab. Mirosław Lenart – Archiwum Państwowe w Opolu

8. prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Historyczne

9. prof. dr hab. Jan Pomorski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10. Wiesława Rutkowska – Archiwum Państwowe w Kielcach

11. ks. dr hab. Grzegorz Ryś – Arcybiskup Metropolita Łódzki

12. dr Jarosław Szarek – Instytut Pamięci Narodowej

13. dr Jan Tarczyński – Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

14. dr hab. Katarzyna Zalasińska – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

15. Katarzyna Ziętal – Centrum Archiwistyki Społecznej

Wszystkim członkom Rady gratulujemy i życzymy owocnych działań na rzecz ochrony narodowego zasobu archiwalnego.