23 września 2020 roku w warszawskich Łazienkach prof. dr hab. Mirosław Lenart, pracownik Instytutu nauk o Literaturze UO i dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu odebrał nagrodę w konkursie Wydarzenie Historyczne Roku. Nagroda została przyznana Archiwum Państwowemu w Opolu w jednej z trzech ocenianych kategorii – „Edukacja i multimedia” – za nowoczesny portal internetowy „Powstańcy Śląscy”. Na portalu tym odnaleźć można archiwalia zarówno z Archiwum Państwowego w Opolu, Archiwum Państwowego w Katowicach jak i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Konkurs już po raz trzynasty zorganizowało Muzeum Historii Polski. Na uroczystej gali wręczenia nagród Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentował sekretarz stanu Jarosław Sellin oraz wiceminister Magdalena Gawin.

Podczas uroczystości Jarosław Sellin mówił o szerokich działaniach ministerstwa w zakresie inwestowania w politykę i pamięć historyczną. Przypomniał o budowie nowoczesnych muzeów, np. otwartym niedawno Muzeum w Sulejówku oraz powstającym gmachu Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli i tworzeniu nowych instytucji pamięci. Sellin stwierdził, że plebiscyt Wydarzenie Historyczne Roku jest przedsięwzięciem wyjątkowym i godnym szczególnej uwagi i podkreślił, że dzięki konkursowi następuje mobilizacja społeczności lokalnych, co przyczynia się do lepszego poznania wydarzeń historycznych oraz instytucji, które biorą udział w konkursie. Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro mówił m.in., że na naszym pokoleniu ciąży obowiązek opowiedzenia historii swoim głosem, w sposób nowoczesny. Podobnie szef konkursowego jury prof. Andrzej Szczerski podkreślił rolę nowego opowiedzenia historii także w kontekście międzynarodowym. Obaj mówili o bardzo wysokim poziomie przedsięwzięć zgłoszonych do plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku.

Fot. Muzeum Historii Polski, M. Bodnar