1 grudnia 2016 r. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk dokonało ostatecznego wyboru nowych członków rzeczywistych PAN, członków korespondentów oraz członków AMU. Członkiem rzeczywistym został  jedyny dotąd reprezentant opolskiego środowiska naukowego wśród członków PAN – prof. dr hab. Stanisław Gajda z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO (członek korespondent PAN od 2010).
W ubiegłym roku profesor dr hab. Stanisław Gajda otrzymał także nagrodę Copernicus Prize 2016 – najwyższe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego za zasługi dla rozwoju nauk o języku, w tym neuronauk, do których zalicza się również neurologopedię.