20 czerwca br. na uroczystym posiedzeniu senatu nowo powstałego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Profesor Stanisław Gajda otrzymał tytuł doktora honoris causa UJD. Profesor wygłosił wykład pt. “Uniwersytet w naukowej i publiczno-społecznej sferze życia”. W uroczystości wziął udział Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Marek Masnyk, Dziekan Wydziału Filologicznego UO prof. Joanna Czaplińska i Dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa prof. Jolanta Nocoń wraz z przedstawicielami naszego Instytutu. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z tak Wielkim Naukowcem i uczyć się od Niego!

Profesor Gajda jest pracownikiem Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa specjalizującym się w językoznawstwie polskim i słowiańskim, leksykologii, socjolingwistyce, stylistyce i teorii tekstu. Osiągnięcia badawcze i organizacyjne stawiają Go, jak twierdzą autorzy laudacji, w gronie wybitnych postaci polskiego i międzynarodowego środowiska naukowego, nie tylko lingwistycznego. Wcześniej taki tytuł honorowy przyznały mu dwie uczelnie: Uniwersytet św. Cyryla i św. Metodego w Skopje i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

 

 

Fot. Jarosław Mokrzycki