20 stycznia 2017 r. Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego gościła dr hab. Sabinę Brzozowską i dra hab. Marka Dybizbańskiego, prof. prof. UO – autorów antologii Myśl teatralna doby postyczniowej

W problematykę antologii wprowadził dr Dawid Maria Osiński (Uniwersytet Warszawski), który omówił treść publikacji oraz główne problemy z zakresu teorii i krytyki teatralnej.

Tom Myśl teatralna doby postyczniowej ukazał się w 2016 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego. Dokładnie 50 lat po ukazaniu się kanonicznej Myśli teatralnej Młodej Polski pod red. Ireny Sławińskiej i Stefana Kruka (1966). Autorzy świadomie chcieli zainicjować kontrdyskurs z tym dziełem. Antologia zawiera teksty programowe, krytyczne i teoretyczne Aleksandra Świętochowskiego, Władysława Bogusławskiego, Józefa Kotarbińskiego, Edwarda Lubowskiego, Henryka Struvego i wiele innych (w tym ciekawe studium o dramacie wagnerowskim Walerego Gostomskiego). Są one reprezentatywne dla toczonych po 1864 r. dyskusji nad funkcjami teatru, jego recepcją, rolą publiczności, znaczeniem edukacji aktorów, nowatorskimi koncepcjami reżyserskimi, teatrem ludowym.

 

http://pracowniadramatu.uw.edu.pl/category/aktualnosci/