11 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Studiach Doktoranckich Wydziału Filologicznego. Wydarzenie uświetnił wykład mistrzowski prof. dr hab. Gabrieli Matuszek (UJ) Stanisław Przybyszewski – polsko-niemiecki Europejczyk i “mistyczno-ekstatyczny Słowianin”.

Gabriela Matuszek – profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka ponad 200 prac naukowych, krytycznych i eseistycznych, publikowanych w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii, w tym książek, m.in. “Der geniale Pole”? Stanislaw Przybyszewski in Deutschland (1996, 2013), Naturalistyczne dramaty (2001, 2008), Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii (2008), Maski i demony wczesnego modernizmu (2014), Wiek (nie)męski (2017). Założycielka pierwszej w Polsce Szkoły Pisarzy, działającej na UJ od 1994 – Studiów Literacko-Artystycznych UJ, którymi kieruje do dziś.