7 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie wspomnieniowe poświęcone Profesorowi Henrykowi Borkowi, zmarłemu przed 30 laty. Organizatorami spotkania były Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, a jego gospodarzami prof. Stanisław Sławomir Nicieja, kustosz Wzgórza Akademickiego UO, i dr Wanda Matwiejczuk, kierownik Muzeum UO. Dyrektor Instytutu prof. Jolanta Nocoń przybliżyła wszystkim biografię profesora, a dr hab. Danuta Lech-Kirstein przedstawiła jego postać jako współtwórcy opolskiej szkoły onomastycznej. Udział w uroczystości wzięli: rodzina, przyjaciele, współpracownicy i uczniowie profesora, a także władze Kalet, w których profesor się urodził. W miłej atmosferze wspominali profesora wszyscy, którzy go znali, dla których był wzorem sumiennego i rzetelnego naukowca oraz uczciwego i życzliwego człowieka. Spotkaniu towarzyszyła wystawa pamiątek przygotowana przez pracowników Muzeum UO.

 

(fot. Andrzej Szczepaniak)