Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku wspólnie z Instytutem Literatury (Kraków) zaprasza w rocznicę urodzin poetki Haliny Poświatowskiej na spotkanie online z dr. Bartoszem Suwińskim pracownikiem Instytutu Nauk o Literaturze UO, autorem książki pt. “Anegdota o istnieniu. O twórczości Haliny Poświatowskiej”. Spotkanie poprowadzi Waldemar Jocher.

Bartosz Suwiński, urodzony w Kępnie, poeta, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Poezję, prozę, szkice krytyczne i artykuły naukowe drukował m.in. w ,,eleWatorze”, ,,Frazie”, ,,Kwartalniku Artystycznym”, ,,Nowych Książkach”, ,,Odrze”, ,,Polonistyce”, ,,Rzeczypospolitej”, ,,Toposie”, ,,Twórczości’, ,,Tygodniku Powszechnym”, ,,Zeszytach Literackich” i wielu tomach pokonferencyjnych. Wydał tomy poetyckie: Sehir (2010), Bliki (2013), Odpust (2013), Uroczysko (2014), Wyraj (FORMA 2017), Bura. Notatnik chorwacki (FORMA2019), Nawie (FORMA 2020); monografie Pory poezji. Koncepcja w twórczości poetyckiej Krystyny Miłobędzkiej (2017), Anegdota o istnieniu. O twórczości Haliny Poświatowskiej. (2020) oraz zbiór esejów: Po tej stronie rzeki. Szkice o poetach znad Odry (2017). Autor książki pt. Anegdota o istnieniu. O twórczości Haliny Poświatowskiej zmienia nasze spojrzenie na poetkę, której twórczość jakiś czas temu zastygła w wygodnym stereotypie.

Spotkanie autorskie z dr. Bartoszem Suwińskim odbędzie się online 9 maja 2021 r. o godz. 18. Można w nim uczestniczyć na stronach:

Portal www.nowynapis.eu

www.facebok.com/PrudnickiOsrodekKultury www.pok-prudnik.pl