19 października br. w godz. 11.00-12.00  czasie konferencji “Bariery i pomosty w kulturze i języku odbędzie się spotkanie z cyklu “Tour de Polonistyka”.

Spotkania “Biuletynu Polonistycznego” są otwarte dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych.
Podczas spotkań:
· omawiamy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju “Biuletynu Polonistycznego”,
·    prezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w “Biuletynie Polonistycznym”,
·   przedstawiamy osobę Redaktora-koordynatora,
·  zapraszamy do rozmowy o obecności polonistyki i szerzej – humanistyki w Internecie oraz o ich promocji i koniecznych przemianach, słuchamy uwag i odpowiadamy na pytania.
Szczegółowy opis dotychczasowych spotkań znajduje się w “Biuletynie Polonistycznym” (opisy niektórych spotkań zawierają także sprawozdania / relacje oraz wywiady).
ZAPRASZAMY!