Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki 25 kwietnia 2017 r. zaprosiła uczniów klas drugich i trzecich szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami, rodzicami na dzień otwarty.  Podczas spotkania zaprezentowano ofertę naszych studiów: nowego kierunku (Zarządzanie w instytucjach kultury) i nowych specjalności (Fashion kultura i promocja, Kultura audiowizualna z performatyką, Menadżer kultur mniejszościowych). Po krótkiej prezentacji naszej oferty odbyły się warsztaty z budowania projektów, organizowania eventów oraz konkurs dla uczniów z atrakcyjnymi nagrodami. Nad grupami czuwali eksperci gotowi nieść pomoc i udzielać wskazówek na każdym etapie działań. Po zakończeniu prac projektowych uczniowie prezentowali wyniki przed jury, które wyłoniło zwycięzców.

 

PROGRAM