18 czerwca 2020 roku dr hab. Paweł Marcinkiewicz, prof. UO, otrzymał stypendium DAAD „Research Stays for University Academics” przyznawane przez zrzeszenie uniwersytetów i wyższych uczelni Republiki Federalnej Niemiec. Najbliższe trzy miesiące prof. Marcinkiewicz spędzi na Uniwersytecie w Giessen, a ponadto w instytucjach badawczych we Frankfurcie nad Menem i w Berlinie, pracując nad projektem pt. „Niemiecka recepcja literatury amerykańskiej  i jej transfer do komunistycznej Polski w drugiej połowie XX wieku.” Serdecznie gratulujemy!