Dwa tytuły doktora honoris causa przyznano 10 marca 2022 roku, w dniu 28. rocznicy powołania Uniwersytetu Opolskiego. Doktorami honoris causa zostali prof. Jana Hoffmannova i prof. Julian Kornhauser. Uroczystość odbyła się w auli Wydziału Teologicznego.

https://uni.opole.pl/page/4768/swieto-uniwersytetu-opolskiego